HANDHAVING – De FNV stapt naar de internationale arbeidsorganisatie ILO in Genève over de Arbeidsinspectie. Dat maakte de vakcentrale zondag bekend. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Zembla, waarin de ondernemingsraad van de Arbeidsinspectie alarm sloeg over een gebrek aan mankracht binnen de inspectie.

Volgens de FNV voldoet Nederland niet aan Verdrag 81, waarin staat waaraan een arbeidsinspectie zou moeten voldoen. Ze noemt het onbegrijpelijk dat er weer wordt bezuinigd op de Arbeidsinspectie. Uit het jaarverslag over 2010 van de Arbeidsinspectie zou blijken dat nog meer bedrijven dan gedacht de regels op het gebied van veiligheid overtreden. Bij 61 procent van de bedrijven zou iets mis zijn. ‘Je zou verwachten dat de inspectiedienst wordt uitgebreid, maar het omgekeerde is waar’, aldus FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld.

De ILO kan Nederland geen sanctie opleggen, licht een woordvoerder toe. ‘Maar als ze een rapportage maakt, wordt dat wereldwijd verspreid. Dat is op zich heel confronterend als Nederland voor het oog van de internationale gemeenschap in zijn hemd staat. Daar zijn ze in Den Haag gevoelig voor. Als beschaafd land zijn we wat dit betreft afgezwakt naar het niveau van een derdewereldland.’

In het jaarverslag staat dat eind vorig jaar bij de dienst 431 inspecteurs werkten, gerekend in voltijdsbanen, tegen 458 eind 2009. Dat komt met ongeveer 7,4 miljoen werknemers in Nederland neer op één inspecteur per circa 17.000 of 16.000 mensen in dienstverband. De Arbeidsinspectie liet eerder weten dat Nederland zich wel aan internationale verdragen houdt. ‘Het gaat erom hoe je middelen inzet’, zei een woordvoerster. ‘Ook gaat het erom hoe werkgevers en vakbonden samenwerken.’