Iedereen kent de voorbeelden van verkeerd gebruik van PBM’s die leiden tot ziekteverzuim. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

Het is niet eenvoudig om voor elk risico het juiste PBM te kiezen, maar inkopers gebruiken steeds vaker de prijs als eerste selectiecriterium. Er is wel een verschil tussen grote en kleinere organisaties. Bij grotere bepaalt een veiligheidskundige vaak wat een goede aankoop is. Bij kleinere organisaties gaat men af op de kennis bij de leveranciers.

Normveranderingen maken het bovendien erg ondoorzichtig. Ook inkopers en veiligheidskundigen zijn niet altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar zelfs als de norm duidelijk is, kan de werkgever kiezen uit schoenen van een paar tientjes en van 100 euro, allebei met een CE-markering. Die wordt afgegeven door een Notified Body, maar de ene Notified Body is de andere niet. Ook een conformiteitsverklaring waarin staat aan welke eisen het product voldoet, biedt geen garantie.

Daarnaast is ook meer aandacht nodig voor goed onderhoud. Een PBM-beleid moet mensen ervan doordringen wat ze wel en niet mogen doen.

En luister vooral ook naar de mensen die de PBM’s moeten dragen. Het beste product is niet altijd wat een veiligheidskundige aanbiedt, maar wat de mensen dragen.

Dit is een samenvatting van een artikel uit Vakblad Arbo, september 2011.

Auteur: Walter Baardemans