Vanaf volgend jaar houden zes gespecialiseerde regionale diensten toezicht op ongeveer 400 risicovolle bedrijven, terwijl die verantwoordelijkheid nu ligt bij ettelijke provincies en gemeenten. Met de reorganisatie volgt Atsma adviezen op uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, begin vorig jaar. Atsma voelt in die nieuwe opzet wel voor openbaarheid. ‘Je weet dat daardoor de druk op de ketel komt bij bedrijven. Want anders zijn ze aan de beurt.’ De bewindsman pleit verder voor de samenvoeging van allerlei inspectiediensten, zodat deze slagvaardiger kunnen optreden en bovendien meer instrumenten hebben om op te treden. Zo moet er meer ruimte komen om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarbij kan via een dwangsom worden afgedwongen dat zaken zich verbeteren.

Atsma kwam dinsdag flink onder vuur te liggen wegens recente tekortkomingen rond milieuregels bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Rotterdamse Botlekgebied. Kamerbreed was er verontwaardiging hierover. Ook Atsma wilde dat niet bagatelliseren. ,,Onvoorstelbaar wat daar de afgelopen jaren aan tekortkomingen is vastgesteld. Goed dat we daar ook als het gaat om instrumentarium nog eens kritisch naar kijken.”

Bron: ANP