Werknemers moeten extra oppassen als zij door bewust roekeloos gedrag arbeidsongeschikt raken. Onlangs oordeelde de kantonrechter in Sittard dat een werknemer in die situatie geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon.

Een vlieginstructeur werd zo boos op zijn werkgever dat hij uit frustratie zijn hand  hard tegen de muur sloeg en daarbij zijn middenhandsbeentje brak. De vlieginstructeur raakte hierdoor arbeidsongeschikt maar de werkgever weigerde om het loon door te betalen.

Duidelijk

De wet is op dit punt echter duidelijk: alleen als een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt, heeft hij geen recht op loon. Bewust roekeloos gedrag is onvoldoende om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid zijn recht op loon te ontzeggen.

De kantonrechter in Sittard kwam echter met een opvallende uitspraak. Volgens deze rechter is niet uit te sluiten dat de vlieginstructeur bewust roekeloos heeft gehandeld door met zijn hand tegen de muur te slaan. Op grond hiervan heeft de werkgever terecht (tijdelijk) de loonbetalingen stopgezet.

Er lijkt zich voorzichtig een trend af te tekenen waarbij roekeloos gedrag bestraft wordt door een gehele of gedeeltelijke onthouding van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Eerder oordeelde de kantonrechter in Tilburg dat een dronken motorrijder die een ongeval veroorzaakt had, slechts recht had op een deel van zijn loon.