Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten dezelfde fysieke arboregels gelden als voor werknemers. En er moet iets worden geregeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid, scholing en pensioenen voor zzp’ers. Dat adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Begin oktober presenteerde de SER een ontwerpadvies. In opdracht van minister Donner van SZW onderzocht de organisatie onder meer de veiligheid van zzp’ers op de bouwplaats. De minister vindt al lange tijd dat iedereen op de bouwplaats zich moet houden aan de veiligheidsvoorschriften, ook niet- werknemers. Nu leidt dit volgens hem tot levensgevaarlijke situaties en concurrentievervalsing. De SER beaamt dat, maar stelt dat het probleem niet eenvoudig op te lossen is.

Meer lezen: http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/geldt-arbo-regelgeving-ook-voor-zzp%E2€™ers.595988.lynkx