Bij bouwproducten met CE-markering moeten vanaf 2013 ook de gevaarlijke stoffen die erin verwerkt zijn, gemeld worden. Daarmee is de Europese ministerraad akkoord gegaan.

 

De nieuwe regels die zijn vastgelegd in de Europese Verordening voor het vermarkten van bouwproducten, gelden voor alle producten, van vloerbedekking tot prefabbetondelen. Doel hiervan is dat architecten en bouwers sneller kunnen zien welke gevaarlijke stoffen in welke hoeveelheden in producten zitten. Aan de hand daarvan kunnen zij kiezen voor minder gevaarlijke producten voor zowel bouwwerknemers als eindgebruikers.

De Verordening gaat zelfs nog verder. De Europese Commissie heeft hiermee de bevoegdheid gekregen om grenswaarden te stellen aan emissies uit bouwproducten. Daarbij wordt vooral gedacht aan de emissies van vluchtige organische stoffen in binnenruimten.

Behalve aan de directe milieugevolgen, denkt de nieuwe Verordening ook aan recycling en een eerste aanzet voor het cradle-tot-cradle principes. Voorschriften zijn opgenomen voor een ‘langdurig gebruik van natuurlijke bronnen’ in bouwwerken.