Op de al verplichte productverklaring moet binnenkort ook vermeld worden welke gevaarlijke stoffen in bouwproducten zitten. Daar heeft het Europees Parlement mee ingestemd.

De vermelding van gevaarlijke stoffen op bouwproducten is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van bouwvakkers verder te verbeteren. De Europese Commissie moet nu een rapport maken waarin zij aangeeft welke informatie over de stoffen precies moet worden gegeven. Ook gaat zij beoordelen wat nodig is om materialen of delen ervan te recyclen of te hergebruiken. In de door het parlement aanvaarde regels worden ook maatregelen genomen om het leven van kleine bedrijven te veraangenamen. Zo mogen dit soort bedrijven die bouwproducten maken, zelf kiezen om een eenvoudiger productbeoordelingsmethode toe te passen. Dan moeten ze wel aantonen dat de beoordeling van de producten voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de geharmoniseerde standaarden.

In de regels wordt een uitzondering gemaakt voor bouwproducten die traditioneel worden gemaakt of op een manier die past bij de instandhouding van erfgoed.