Onderzoek

Uit onderzoek door de Inspectie SZW blijkt dat verdachten bijna 40.000 euro ontvingen per aangevraagde verblijfsvergunning. Verdachten regelden een fictieve baan bij een bedrijf en een vals verblijfsadres in Nederland, op basis daarvan waren ze in staat om werk- en verblijfsvergunningen te verkrijgen.  Daarnaast betaalden de Chinezen die op deze manier een verblijfsvergunning kregen per maand ook circa 1200 euro per maand loonbelasting.  Uit onderzoek is gebleken dat veel van de Chinezen voor wie de verblijfsvergunningen werden aangevraagd zich niet in Nederland vestigden maar in China bleven wonen. Het motief is vaag gebleven. Het vermoeden is dat sommige rijke Chinezen de verblijfsvergunning wilden om makkelijker in en uit te reizen.

Gevangenisstraffen

De officier van justitie vindt forse gevangenisstraffen op de plaats. Ze benadrukte dat het misbruik jarenlang duurde en geraffineerd en zeer stelselmatig was. Verdachten verdienden er fors aan: “Een dergelijke fraude ondermijnt het systeem” zei de officier op zitting. Er is misbruik gemaakt van de regelgeving die de overheid heeft opgesteld om het buitenlanders mogelijk te maken om hier in Nederland te komen werken. De vrouw hoorde twee jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, de man drie en een half jaar.

In dit onderzoek is samengewerkt met de Inspectie SZW, de Belastingdienst, de KMar, de douane, IND, UWV en de politie Rotterdam-Rijnmond.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft enkele honderden ten onrechte verkregen verblijfsvergunningen ingetrokken. Mede naar aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek zijn maatregelen genomen om fraude in de toekomst tegen te gaan. Op zitting is een ontnemingvordering van miljoenen euro’s aangekondigd, omdat misdaad niet mag lonen.