Het aanleren van gezond en veilig werken is dan ook onderdeel van mbo-opleidingen. Per mbo-opleiding kan het echter verschillen waar de accenten liggen voor wat betreft het aanleren van gezond en veilig werken, afhankelijk van het beroep waarvoor de opleiding de student voorbereidt. In de kwalificatiedossiers is opgenomen wat de student moet kennen en kunnen. Voor opleidingen waarvoor het relevant is, zijn bijvoorbeeld ook Arbo-eisen onderdeel van het kwalificatiedossier.

Uit onderzoek blijkt dat hoewel het globale oordeel van studenten en (leer-) bedrijven over het aanleren van gezond en veilig werken in het mbo gematigd positief is, verbeteringen wenselijk zijn. Vooral de wijze waarop fysieke respectievelijk psychosociale arbeidsbelasting wordt aangeleerd, is voor verbetering vatbaar volgens studenten en (leer-) bedrijven. Ook komt naar voren dat mbo-studenten behoefte hebben aan meer ondersteuning van de school om gezond en veilig werken op de stageplaats of leerwerkplek bespreekbaar te maken. Bij zowel mbo-ers als (leer)bedrijven ligt een sterke voorkeur om verbeterpunten zowel op school als in het leerbedrijf op te nemen.