Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Als die luchtdrukverschillen heel erg groot zijn, kan schade in het oor optreden. Blootstelling aan een grote geluidsdosis leidt tot tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon. Bij incidentele blootstelling zal het gehoor zich in principe herstellen, maar bij geregelde blootstelling aan een grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade. Deze schade ontstaat meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden.

Beroepen met grote kans op gehoorschade

Beroepen die veel te maken hebben met hoge geluidsniveaus zijn bijvoorbeeld hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, diskjockeys en musici (leden van orkesten). Ook in minder voor de hand liggende sectoren komt soms schadelijk geluid voor, zoals in zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven.

Gehoorschade voorkomen

Werkgevers zijn verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. De werkgever kan verschillende maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkplek te verminderen, bijvoorbeeld door:

  • de aanschaf en gebruik van stillere machines;
  • het ontwikkelen van stillere productiemethodes;
  • machines te plaatsen in geluiddempende kasten;
  • personeel te laten werken in geluiddempende cabines;
  • blootstellingsduur zo veel mogelijk te beperken.

Als bovenstaande maatregelen (nog) niet mogelijk zijn of te weinig effect sorteren, moet gebruik worden gemaakt van gehoorbeschermingsmiddelen.

Meer informatie

  • Beoordeel en beperk de blootstelling aan schadelijk geluid met de Verbetercheck Schadelijk geluid.
  • Werken in lawaai: Informatie van de Hoorstichting over lawaai op het werk
  • Heb jij wel eens een piep in je oren en wil je weten wat dat betekent? Op de site Oorcheck.nl vind je testjes en informatie over het oplopen en voorkomen van gehoorschade.