Dit besluit komt mede door het ingenomen standpunt van SZW dat in EU-richtlijnen vermelde grenswaarden in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling opgenomen horen te worden (als wettelijke grenswaarde).

De stoffen azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en kresol waren in het verleden opgenomen in de nationale MAC-lijst. Medio 2005 werden azijnzuur, calciumdihydroxide en picrinezuur van de lijst gehaald. Kresol werd van de lijst gehaald bij de herziening van het stelsel van (wettelijke) grenswaarden per januari 2007. Daarmee werd het primair de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Overgangstermijn

Er geldt een korte overgangstermijn tot 1 oktober 2014. Feitelijk moeten werkgevers al een private grenswaarde voor deze stoffen hebben afgeleid, waarbij het bestaan van de indicatieve lijst van de EU een rol moet spelen. Het gaat hier dus niet om volledig nieuwe grenswaarden.

Meer informatie over deze wijziging vindt u in de Staatscourant.