Met de gezamenlijke controle willen de betrokken diensten misstanden in de schoonmaakbranche aanpakken. Uit vooronderzoek is gebleken dat er mogelijk sprake was van zwartwerk, illegale tewerkstelling en uitkeringsfraude.
Bij 12 vestigingen zijn in totaal 25 schoonmakers aangetroffen van twee schoonmaakbedrijven. De gecontroleerde schoonmakers hadden verschillende nationaliteiten. In een aantal gevallen is uitkeringfraude geconstateerd.

De schoonmaakbedrijven worden onder meer verdacht van overtreding van de Arbeidstijdenwet. Daarnaast is mogelijk sprake van overtreding van de Wet arbeid Vreemdelingen en van de Wet minumumloon.  

Ook op fiscaal gebied wordt nader onderzoek verricht omdat er aanwijzingen zijn dat niet alle gewerkte uren werden verantwoord (zwartwerk) in de administratie van de schoonmaakbedrijven. De administratie van in ieder geval één van de schoonmaakbedrijven is bovendien gebrekkig en onvolledig. Daarnaast wordt door de Belastingdienst onderzocht of diverse toeslagen aan de schoonmakers terecht zijn verstrekt.

Tenslotte werd in een aantal gevallen onveilig gewerkt. Ook hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Werkplek controles Interventieteam Schoonmaak Fastfood

In Nederland werken de Inspectie SZW, de Belastingdienst, het UWV, IND en de gemeenten samen in de aanpak van malafide schoonmaakbedrijven. De instanties hebben als doel het gezamenlijk bestrijden van misstanden in de schoonmaakbranche. Misstanden bij schoonmaakbedrijven leiden tot uitbuiting van werknemers, oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, verdringing op de arbeidsmarkt en het ontlopen van premies en belastingen. Om hier een eind aan te maken is het interventieteam ‘Schoonmaak Fastfood’ opgericht. In dit team wordt samengewerkt door Inspectie SZW, de Belastingdienst, UWV, IND en gemeenten. Schoonmaakbedrijven die bewust de grenzen van de wet zoeken kunnen dit team worden bezocht. De betrokken instanties hebben daarbij extra aandacht voor schoonmaakbedrijven die werkzaamheden verrichten in de fastfoodsector.

Strafrechtelijk onderzoek

In dit kader heeft de Opsporingsdienst van de Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid – onder leiding van het Functioneel Parket onlangs een 30-jarige man aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met de loonadministratie van zijn schoonmaakbedrijf. Ook dit schoonmaakbedrijf was actief in de fastfoodsector. Het voorarrest van de verdachte is met 90 dagen verlengd. Ook zijn nog twee personen aangehouden, waaronder de boekhouder

De verdachte heeft vanaf 2010 tot heden vermoedelijk fraude gepleegd door het opzettelijk inrichten van een valse loonadministratie waarbij hij werknemers opzettelijk arbeid heeft laten verrichten en die niet op een juiste manier heeft verantwoord. Dit zou gepaard zijn gegaan met fiscale fraude en nadeel voor de Nederlandse staat. Het fiscale nadeel bedraagt vermoedelijk meer dan 2.000.000 euro. Een aanzienlijk aantal werknemers van het schoonmaakbedrijf wordt bovendien verdacht van het plegen van uitkeringsfraude.