European Liquid Drumming (ELD) houdt zich onder andere bezig met het verpakken en afvullen van zowel gevaarlijke als ongevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen die men in Oosterhout afvult zijn van klasse 3 (brandbare vloeistoffen), klasse 6.1 (giftige stoffen) en klasse 8 (bijtende stoffen). Het is op dit moment niet bekend in welke hoeveelheden deze stoffen liggen opgeslagen en of deze stoffen ook daadwerkelijk in brand staan.

European Liquid Drumming maakt onderdeel uit van de Hoyer groep