Focus op psychosociale arbeidsbelasting
De focus bij deze herinspecties is gericht op psychosociale arbeidsbelasting en arbeidstijden. Bij psychosociale arbeidsbelasting gaat het met name om werkstress en agressie tegen werknemers. Deze factoren vormen de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim in de zorg. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting is dan ook één van de speerpunten in de aanpak van de Inspectie SZW in de sector zorg en welzijn. Bij de Inspectie worden zowel het beleid als de uitgevoerde maatregelen beoordeeld

Sancties
Als bij een herinspectie een eerder geconstateerde overtreding niet is opgeheven, dan zal de Inspectie SZW een boete opleggen. De wet ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ maakt hogere sancties mogelijk.

Bron: Inspectie SZW