Informatie bijeenkomst VCA 2017/6.0

Begin april is er een nieuwe versie van VCA gepubliceerd. VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen binnen nu en drie jaar met de nieuwe VCA te maken, afhankelijk wanneer hun huidige certificaat afloopt. Dat vraagt om een tijdige aanpassing van uw VGM-systeem. Belangrijke veranderingen zijn er op het gebied van de risico-inventarisatie en –evaluatie, aantonen van (indien nodig) de inzet van een externe deskundige (MVK/HVK) en het houden van toolbox meetingen voor VCA*-bedrijven enzovoort. Om u te informeren over de veranderingen en alvast een beetje op weg te helpen organiseert Arbo Support op 30 november (van 14.00- 16.00 uur) een bijeenkomst over de nieuwe VCA. U komt hier in korte tijd alles te weten over de wijzigingen en wat die betekenen voor uw bedrijf. Ook vertellen we u graag hoe Arbo Support u hierbij kan ondersteunen. Deelname is gratis

Interesse? Stuur een email met uw contactgegevens naar office@arbosupport.nl o.v.v. VCA-bijeenkomst.

U ontvangt dan van ons informatie over de exacte locatie en verdere achtergrondinformatie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze bijeenkomst bij te wonen en toch behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van VCA dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.