De Inspectie Verkeer en Waterstaat controleert de komende drie maanden alle rangeerterreinen in Nederland. Dat gebeurt onder meer naar aanleiding van de brand op rangeerterrein de Kijfhoek bij Zwijndrecht, medio januari 2011.

De inspectie kwam tot de conclusie dat de documenten van opslagwagons op Kijfhoek niet in alle gevallen overeenkwamen met het aantal wagons dat er daadwerkelijk stond en waar die stonden.

Niet op orde
Al diverse keren constateerde de inspectie de afgelopen jaren dat het toezicht van vervoerders op geparkeerde wagons met gevaarlijke stoffen niet op orde was. Hoewel de situatie vorig jaar is verbeterd, vindt de inspectie dat het nog beter moet.

Stilleggen
Daarom bezoeken inspecteurs de komende tijd alle emplacementen diverse keren. Als daar aanleiding toe is, kan de inspectie onder meer een proces-verbaal geven en het vervoer stilleggen. “Juiste kenmerking en etikettering op de wagons en de juiste documentatie van aanwezige gevaarlijke stoffen op de emplacementen zijn van belang voor de hulpverlening bij calamiteiten”, aldus de inspectie.