Het lijkt zo onschuldig, stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen en beton, maar het is levensgevaarlijk. Deze stof, kwartsstof genoemd, is kankerverwekkend en kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken. Duizenden bouwvakkers hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton. Het gaat dan onder meer om werknemers van hoofd- of onderaannemers, installateurs en tegelzetters, maar ook om zzp’ers, zoals voegenhakkers en  sleuvenfrezers. In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof. Organisaties als Arbouw en TNO hebben de ondernemers voorgelicht.

Bij helft controles handhavend opgetreden

De Inspectie SZW heeft  in het najaar van 2013 een controle gehouden om na te gaan of werknemers voldoende tegen kwartsstof beschermd worden. Bij meer dan de helft van de 441 controles is toen  handhavend opgetreden. In totaal zijn er 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen is het werk stilgelegd en 23 maal is een boete opgelegd.

De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap. De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van € 18.000,-.

Herinspecties en nieuwe inspecties

De inspecties nu zijn een logisch vervolg op de actie in 2013 omdat de goede apparatuur toen onvoldoende bleek te worden gebruikt.  Bedrijven waar vorig jaar ook al overtredingen zijn geconstateerd en weer in de fout gaan, kunnen rekenen op verdubbeling van het boetebedrag.  Er worden ook locaties bezocht waar de Inspectie niet eerder op kwartsstof heeft gecontroleerd