Uit eerdere inspecties van de Inspectie SZW is gebleken dat werknemers in metaalgieterijen te maken hebben met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zij werken met machines, hijs- en hefmiddelen, heftrucks en vloeibaar metaal en worden blootgesteld aan lawaai en gevaarlijke stoffen

In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico’s hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Wanneer de inspecteur gebreken constateert dan kan de inspecteur de gieterij een sanctie opleggen. Ook tegen werknemers kan een boeterapport worden opgemaakt. Kijk voor alle boetes en sancties op www.zelfinspectie.nl/boetesensancties of www.inspectieszw.nl.

Voorbereiden op een inspectie

Op www.zelfinspectie.nl kunnen bedrijven zelf nagaan of zij hun arbobeleid op orde hebben. De brancheorganisaties en de vakbonden in de metaalsector hebben met hun programma ‘5xbeter’ praktische hulpmiddelen ontwikkeld. Zo zijn er arbocatalogi (verbeterchecks) voor machineveiligheid, lasrook, geluid en fysieke belasting. Ook kunnen bedrijven gratis een Verbetercoach inschakelen. De Verbetercoach helpt het bedrijf met het implementeren van de arbocatalogi. Meer informatie is te vinden op www.5xbeter.nl. Informatie over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de metaal en de aanpak van de Inspectie SZW kunnen bedrijven vinden op www.inspectieszw.nl/metaal.