Naast al beschikbare uitleg in brochures en op websites hebben grondwerkers en monteurs het meest aan compacte instructiekaarten zoals in de toolbox, die op het werk zelf te raadplegen zijn. Hiermee kunnen zij snel nagaan of hun vermoeden – dat de grond waarin zij werken vervuild is en nader onderzocht moet worden – terecht is. Ook bevat de instructiekaart heldere richtlijnen over beschermende kleding en noodzakelijke hygiëne.

In Nederland worden dagelijks vele kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Die grond heeft vaak een eerdere bestemming gehad, bijv. als benzinestation of fabriek. In de bodem kunnen dan resten van zware metalen, asbest of vluchtige oplosmiddelen zitten die vrij komen tijdens het werk. Soms is dat direct gevaarlijk (explosie- of brandgevaar en vergiftiging), soms ook lijkt het onschuldig maar treden de kwalijke effecten na 20 of 30 jaar alsnog op. In alle gevallen moet contact tussen de verontreinigde grond en de werknemer worden voorkomen.

De toolbox is een initiatief van de Inspectie SZW en is in samenwerking met een aantal bedrijven uit de kabels en leidingenbranche tot stand gekomen. Ronald Schoo, van Baas BV, was lid van de klankbordgroep. ‘De toolbox vergroot de veiligheid; werknemers leren dat zelfs als je niets ruikt of ziet, er toch iets aan de hand kan zijn. Belangrijker nog is dat de toolbox gebruikt kan worden tijdens de werkvoorbereiding zodat alle betrokkenen weten waar ze aan beginnen. We moeten voorkomen dat de werknemers worden verrast in de sleuf.  ‘

De toolbox Gezond uit de grond wordt verspreid onder 380 bedrijven in deze branche. Daarnaast kan de informatie uit de box ook worden gedownload via www.inspectieszw.nl/gww.