In de periode april tot en met november 2012 heeft de Inspectie bij ruim 400 groente- en sierteeltbedrijven geïnspecteerd. De inspecties waren gericht op arbeidsrisico’s bij werken op hoogte en het werken met gewasbeschermingsmiddelen. Bij 51% van de bedrijven werd één of meer overtredingen geconstateerd en is handhaving ingezet. Bij ruim een kwart van de overtredingen blijkt dat er onvoldoende  maatregelen worden genomen om risico’s van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen waar dat kan of voldoende te verminderen. Denk hierbij aan het werken met lange mouwen en het dragen van handschoenen  ter voorkoming van huidcontact.

Er zijn opvallend weinig overtredingen vastgesteld ten aanzien van het geldende arbeidsverbod om kinderen in een periode van veertien dagen nadat er is gespoten, in de kassen te laten werken. Bij slechts 4% (17) van de bedrijven is hier op gehandhaafd. De bedrijven blijken behoorlijk op de hoogte te zijn van de regels hieromtrent. Veel tuinders maken echter ook steeds minder gebruik van 13, 14 en 15-jarigen aangezien zij dikwijls niet komen opdagen en/of te weinig productief zijn.

De Inspectie SZW constateert dat bij schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden op hoogte, vaak gewerkt wordt zonder valbeveiliging, leuningen en/of hekwerken. In de glastuinbouw wordt bij de teelt veel gebruik gemaakt van buisrailwagens, die verstelbaar zijn en een hoogte van drie meter kunnen bereiken. Tijdens de inspecties werd geconstateerd dat veel van deze buisrailwagens ernstige gebreken vertonen. Zo ontbreekt ook hier veelal een hekwerk om vallen te voorkomen.

Naar aanleiding van deze inspectie is de levering van onveilige buisrailwagens door fabrikanten direct opgepakt. In het kader van het markttoezicht op basis van het Warenwetbesluit Machines is de Inspectie SZW inmiddels een apart inspectieproject begonnen. Dit project richt zich specifiek op onveilige (schaar)hoogwerkers die op de markt worden gebracht.

Inspectiedruk is in deze sector nodig om te voorkomen dat de aandacht voor arbeidsomstandigheden weer verslapt. Dit komt onder meer door de zeer sterke gerichtheid op het ‘draaien van productie’ en de forse tijdelijke inhuur van (buitenlands) personeel. In 2014 zal wederom een inspectie in de glastuinbouw worden uitgevoerd. Bij notoire overtreders zal de Inspectie hard optreden.