Werken met de kolomboormachine is niet zonder gevaar. Bij het werken met deze machine kan de metaalbewerker met de draaiende boor in aanraking komen en worden meegetrokken.

Ook kan hij geraakt worden door wegvliegende delen van het product waarin wordt geboord, met alle gevolgen van dien. De Arbeidsinspectie laat in een instructiefilmpje zien hoe metaalbewerkers veilig met kolomboormachines kunnen werken. Aanvullend is een (downloadbare) flyer gepubliceerd, waarin de te nemen voorzorgsmaatregelen op een rij zijn gezet.