Op de meeste bedrijventerreinen komt transport voor: voetgangers en diverse voertuigen bewegen zich binnen een bedrijf om alle materialen en producten op tijd op de juiste plaats te krijgen. Dit brengt risico’s met zich mee. Welke maatregelen noodzakelijk zijn om alles in goede banen te leiden wordt beschreven in deze toolbox.

Intern transport
Waar transport plaatsvindt bestaat onder andere het risico op aanrijding. Voetgangers en fietsers zijn hierin een extra kwetsbare groep. Om te zorgen dat verkeer van voetgangers, fietsers en andere voertuigen gecoördineerd verloopt en er geen ongelukken gebeuren is een goede inrichting van het terrein en het opstellen van verkeersregels noodzakelijk.

Inrichting van de werkplekken
Voor veilig intern transport moet in elk geval gezorgd worden voor:
• Een voldoende draagkrachtige vloer;
• Waar mogelijk horizontale transportroutes;
• Effen en vlakke vloeren voorzien van een stroef en slijtvast oppervlak, zo min mogelijk drempels e.d. om omvallen van ladingen en trilling/schok belasting van de chauffeurs te voorkomen;
• Spiegels, waarschuwingsborden of strepen in onoverzichtelijke hoeken;
• Voldoende brede transportroutes (bij eenrichtingsverkeer minstens 60 cm en bij tweerichtingsverkeer minstens 90 cm breder dan het breedste transportmiddel);
• Van ander transport gescheiden voetpaden en aparte deuren voor voetgangers. Hierbij kan gedacht worden aan afzettingen, stoepen, zebrapaden of vloermarkering (zoals lijnen);
• Werkplekken gescheiden van transportroutes;
• Transportroute vrij van obstakels, bij onoverkomelijke hoge obstakels moeten deze gemarkeerd zijn en de maximale doorrijhoogte zijn aangegeven;
• Aanrijdbeveiligingen bij magazijnstellingen of andere kwetsbare objecten nabij transportroutes;
• Deuren in transportroute tijdens werktijd geopend of uitgevoerd als (semi-)automatische deuren die op afstand kunnen worden geopend;
• Lading op een veilige plaats buiten de transportroute zodanig stapelen dat deze niet kan gaan verschuiven, rollen, kantelen of vallen.

Verkeersregels
Voor iedereen die op het terrein komt moet duidelijk zijn wat de veiligheidsregels zijn. Dit geldt voor werknemers, maar ook voor derden zoals bezoekers en aannemers. Duidelijk moet zijn aangegeven wat de maximum snelheid is en waar voetgangers, fietsers en voertuigen zich mogen bewegen. Ook bijvoorbeeld hoe te handelen bij onoverzichtelijke punten. Voorafgaand aan betreding van het terrein dienen werknemers en derden hierover een instructie te krijgen. Voor bezoekers kan het noodzakelijk zijn om hen te laten begeleiden door een werknemer van het bedrijf.

Voertuigen en voorzieningen
Voertuigen moeten uitgerust zijn met veiligheids-voorzieningen, voorbeelden zijn: bestuurderscabine, veiligheidsgordel, achteruitrijd signalering, claxon, indien nodig verlichting en aanduiding bedrijfslast voor elke configuratie. Voertuigen, en ook voorzieningen zoals (semi-)automatische deuren, moeten periodiek gekeurd en onderhouden worden.

Wat kun je zelf doen?
Natuurlijk moet je de voertuigen en voorzieningen op een correcte en veilige manier gebruiken volgens aanwijzingen van de fabrikant en de bedrijfsinstructies. Voor voertuigen met eigen aandrijving, zoals heftrucks en hoogwerkers, moet je een actueel opleidingscertificaat hebben. Let in elk geval op de volgende zaken:
• Belast de voertuigen niet zwaarder dan toegestaan;
• Rijd beheerst en volgens de verkeersregels en wees alert op voetgangers en fietsers;
• Verlaat het voertuig pas nadat je deze hebt stil gezet en je ervan hebt verzekerd dat het voertuig niet in beweging kan komen;
• Borg tijdens laden/lossen de wielen tegen wegrijden.

 

Bronnen:
Arbowet art. 3, 5, 8
Arbobesluit art. 3.13-3.15, 7.17-7.20
Arbo-Informatieblad 14

 

Arbo Support kan u ondersteunen bij het opzetten van een verkeers- en inrichtingsplan!

Bekijk & download productblad