Is de RI&E al versoepeld?

Voor bedrijven met hoogstens 25 werknemers geldt vanaf 1 januari een soepeler RI&E-verplichting. Ten minste, dat meldde het ministerie van SZW. Maar nu blijkt dat de wetswijziging pas later ingaat. Wat betekent dat voor de werkgever?

 

In december 2010 stemde de Eerste Kamer in met een versoepeling van de RIE-verplichting voor werkgevers met hoogstens 25 medewerkers. Niet langer hoeven zij hun risico inventarisatie en -evaluatie te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Wél moeten ze dan gebruikmaken van een branche-RI&E, een instrument dat is opgesteld in overleg met werkgeversorganisaties en vakbonden.

Dat de wetgeving wordt versoepeld staat  vast. De vraag is alleen wanneer de wijziging van kracht wordt. Eerst kondigde het ministerie van SZW aan dat dit 1 januari zou gebeuren. Maar nu die deadline niet is gehaald, wil het ministerie zich niet meer vastleggen. “Nieuwe wetgeving kan eigenlijk maar op twee momenten ingaan”, zegt woordvoerder Magda de Vetten van de Arbeidsinspectie. “Op 1 januari of 1 juli. In dit speciale geval streven we naar 1 april, maar of dat gaat lukken, is nog niet duidelijk.”

 

Gevolgen

Wat betekent dit voor de kleine werkgevers? Moeten ze nog steeds een deskundige laten aanrukken om hun branche-RI&E te toetsen? Nee, zegt de Vetten. “Als we bij bedrijven op bezoek komen met ongetoetste branche-RI&E, zullen we geen boetes opleggen. Wij gaan nu al uit van de nieuwe wetgeving.”

 

Mal

Toch is er reden tot voorzichtigheid. Want de kleine werkgever die nu de branche-RIE uit de printer laten rollen, moet beseffen dat hij er daarmee niet is. “Zo’n branche-instrument is een mal”, zegt de Vetten. “Niet ieder bedrijf valt daar voor 100% in te persen. Wat als jouw vestiging in een pand zit uit de 19e eeuw, en je medewerkers moeten regelmatig via een smalle wenteltrap naar zolder? Zo’n risico moet je natuurlijk vastleggen. En dus moet je het branche-RI&E op dit punt aanvullen.”