Niet alleen de veiligheid, maar ook de kosten van incidenten vormen een goed motief om aandacht te schenken aan constructieve veiligheid. Dat staat in het rapport ‘Falende Constructies’ van CUR Bouw & Infra.

Het rapport is geschreven door CUR-commissie E25 ‘Platform Constructieve Veiligheid’. De commissie merkt op dat met het vermijden van incidenten geld valt te verdienen. Uit een onderzoek naar faalkosten blijkt dat een extra investering van 0,8 procent leidt tot een gemiddelde besparing op faalkosten van 4 procent. Het is dus ook om kostentechnische redenen de moeite waard om constructieve veiligheid na te streven. De commissie vindt overigens dat constructieve veiligheid een vanzelfsprekende uitkomst van het bouwproces hoort te zijn, tijdens de bouw maar ook in de gebruiksfase.

Voorwaarden

Drie belangrijke voorwaarden voor constructieve veiligheid zijn vakmanschap, bewust met risico’s omgaan en passende maatregelen nemen. Bovendien is samenwerking in de bouwketen noodzakelijk, gericht op het bereiken van een optimaal eindresultaat. Daarnaast helpt het informatie te verspreiden over incidenten.

In het rapport staan nog vier andere initiatieven beschreven, namelijk het onderzoek naar de borging van de constructieve veiligheid van vijftien bouwprojecten (in opdracht van VROM), het CUR-onderzoek ‘Leren van geotechnisch falen’, een onderzoek naar het verband tussen faalkosten en constructieve veiligheid (door het platform) en de registratie en analyse van bouwfouten, gemeld via www.abcmeldpunt.nl (door het platform samen met TNO).

Veiligheid is belangrijk, maar bouwers streven ook naar beperking van de faalkosten. Het komt goed uit dat het verminderen van faalkosten voor een groot deel hand in hand gaat met het borgen van de constructieve veiligheid. Kennisnemen van de resultaten van het onderzoek van CUR-commissie E25 kan dus geld opleveren en dat kan motiveren tot het bijdragen aan verder onderzoek. Want de financiering van de commissie loopt tot medio 2011.