Het rapport is opgesteld door de Commissie Signalering arbeidsomstandighedenrisico’s van de Gezondheidsraad. Het betreft een conceptrapport. Het definitieve advies zal worden voorgelegd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inhoudelijk commentaar welkom
Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport.