Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd vlak voor betreden van een gebied en/of aanvang van werkzaamheden. Hiermee wordt gecontroleerd of alle risico’s zijn onderkend en afdoende beheersmaatregelen genomen zijn. In deze toolbox wordt uitgelegd wat een LMRA is, wat het doel van een LMRA is en hoe je een LMRA moet uitvoeren.

Wat is een LRMA?
Een LMRA is een korte risicobeoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten. Voor het uitvoeren van een LMRA hoeft geen formulier te worden ingevuld en te worden gearchiveerd. Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom dat mensen vlak voor dat ze met het uitvoeren van de taak beginnen, nadenken over de risico’s, deze wegnemen of aanvaardbaar maken.

Wanneer voer je een LMRA uit?
Een LMRA wordt op ieder moment van elke dag, op de werkplek en altijd direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd.
Ondanks alle voorzorgmaatregelen in de vorm van Taak Risico Analyses (TRA’s), procedures, werkinstructies en werkvergunningen kunnen risico’s over het hoofd gezien zijn. Ook kan op elk moment de situatie veranderen, waardoor andere risico’s geïntroduceerd worden.
Waar het om gaat is dat je op het laatste moment voor aanvang van je taak een laatste check doet van de risico’s. De risico’s kunnen voortkomen uit de werkzaamheden zelf, de werkplek, de werkomgeving, de werkcondities, de werkcomplexiteit en de milieuaspecten en kunnen per seconde veranderen. Een LMRA moet dus ook na een korte werkonderbreking en/of een voorval worden uitgevoerd.

Hoe voer je een LMRA uit?
Een LMRA wordt in drie stappen doorlopen:
1. Beoordelen van de risico’s
Welke risico’s zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, nóg aanwezig? Vraag je zelf af wat je tijdens het uitvoeren van de taak kan overkomen. Wat is het potentiële effect en wat is de kans dat dit effect zich voordoet?
2. Bepalen van de maatregelen in overleg met de opdrachtgever
Melden van aanwezige risico’s aan de opdrachtgever. Overleggen welke maatregelen kunnen worden genomen om de nog aanwezige risico’s zoveel mogelijk weg te nemen of te beperken?
3. (Laten) uitvoeren van de maatregelen
Voer de maatregelen, die nodig zijn om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of aanvaardbaar te maken, uit. Zorg dus dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

LMRA-kaartje
Een LMRA hoeft niet te worden vastgelegd. Wel is het zinvol om als geheugensteun een checklist te gebruiken. Bedrijven hanteren vaak een LMRA-kaartje die medewerkers bij zich dragen. Hieronder is een voorbeeld van een LMRA-kaartje afgebeeld, waarvan in de praktijk gebruik kan worden gemaakt. Let op: de genoemde risico’s zijn voorbeelden en de lijst is niet compleet, wees ook alert op risico’s die niet in het rijtje staan. Ook zullen niet alle genoemde items van toepassing zijn. Maak het LMRA-kaartje passend voor jouw werkplek en taak. Tegenwoordig zijn er zelfs LMRA apps beschikbaar voor op je smart phone. Je smart phone mag je echter niet altijd meenemen naar je werkplek. Er zijn ook LMRA-pasjes te koop. Het nadeel is dat deze pasjes algemeen zijn en niet toegespitst op jouw situatie.

Check before leaving
Bij de LMRA hebben we het over de risicobeoordeling op de werkplek alvorens we gaan starten met de werkzaamheden.
Net zo belangrijk is de ‘check before leaving’, die je uitvoert bij verlaten van de werkplek voor een pauze of aan het einde van de werkdag. Ga na of je de werkplek in een veilige toestand achterlaat.

Wat kun je zelf doen?
• Zorg dat je de LMRA-aanpak binnen je bedrijf kent en neem het LMRA-kaartje altijd mee.
• Voer altijd voorafgaand aan je werkzaamheden een LMRA uit.
• Voer altijd voordat je de werkplek verlaat een ‘check before leaving’ uit.
• Waarschuw de opdrachtgever indien er sprake is van risico’s op de werkplek zodat maatregelen genomen kunnen worden alvorens je met de werkzaamheden start / de werkplek verlaat.

VOORBEELD
Bespreek dit voorbeeld met je collega’s: bij het uitvoeren van de LMRA voorafgaand aan de geplande werkzaamheden wordt geconstateerd dat een op de werkplek aanwezige afsluiter doorlaat. Er komt dus product vrij waaraan een persoon mogelijk bloot gesteld kan worden. Wat doe je?

Bronnen
Arbo-Informatieblad 45 Risicobeheersing

Voer dus altijd een LMRA uit voordat je start met je werkzaamheden, want voorkomen is beter dan genezen!

Bekijk & download productblad