Liften behoren elke 18 maanden gekeurd te worden door een aangewezen keurende instelling (cki). Lifteigenaren betalen een cki voor de keuring. Steeds vaker laten lifteigenaren de keuring over aan liftonderhoudsfirma’s die hiervoor contracten sluiten voor zowel de keuring als voor het onderhoud van de lift. Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt nu dat de combinatie van keuring en onderhoud geen risico’s met zich mee brengt voor de onafhankelijkheid van de keuring. De inspecteur van de keuringsinstelling laat zich hierdoor niet leiden. Evenmin laat hij zich leiden door inhoudelijke discussies met de monteur van het onderhoudsbedrijf.

Wel heeft de Inspectie geconstateerd dat bij twee van de zes cki’s de inspecteurs een hogere werkdruk ervaren. De Inspectie verwacht dat beide cki’s hiertegen maatregelen nemen. De Inspectie SZW zal hierop toezien.