Vanwege de radiostilte wil de VVD er geen woord over kwijt. En in het verkiezingsprogramma is er  eveneens weinig over terug te vinden. Wie zich wil verdiepen in de plannen van de partij op het gebied van arbeidsomstandigheden, is aangewezen op de uitspraak van demissionair staatssecretaris De Krom van SZW. Die wil de verantwoordelijkheid voor arbo nog meer leggen bij werkgevers en werknemers. Volgens hem moet de overheid uitgaan van vertrouwen. Maar als er wordt gesjoemeld, volgen strenge sancties. Die strenge sancties, daar plaatst PvdA een kanttekening bij. Want wie zouden die moeten opleggen? Een woordvoerder wijst er in een schriftelijke reactie op dat de Inspectie SZW – de oude Arbeidsinspectie – is uitgekleed. ‘Het aantal arbeidsinspecteurs is te laag geworden, waardoor de handhavingstaak onder druk is komen te staan.’ Verschil? Zien we hier een mogelijke scheuring? Waarschijnlijk niet. Want gevraagd naar de verantwoordelijkheid voor arbo, schrijft de PvdA:

‘Arbo is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid. De overheid moet handhavend optreden, het proces monitoren en zo nodig bijsturen.’

De partij breidt het aantal arbo-spelers dus uit tot 3: de overheid doet mee. Maar het lijkt alleen een kwestie van formulering. Want hoe verschilt deze uitspraak inhoudelijk van die van De Krom? Flexwerken Op arbo zullen de onderhandelingen waarschijnlijk dus niet stuklopen. Maar hoe zit het met flexibel werken? HR- en salaris-dienstverlening ADP heeft onderzoek verricht naar de verkiezingsprogramma’s, en stuitte op enkele verschillen van inzichten.

Het duidelijkst zijn die zichtbaar op het gebied van tijdelijke contracten. Nu mogen werkgevers daar maximaal 3 achter elkaar van aanbieden. Bij het 4de achtereenvolgende flexcontract, treedt de medewerker automatisch in vaste dienst. De PvdA wil dat dit al gebeurt na één keer – of maximaal 2 keer, als dat in de cao is vastgelegd. Maar de VVD gaat een heel andere kant op: als het aan de partij ligt, kan de werkgever zijn flexcontracten blijven stapelen, met een maximum van 5 jaar. Hebben we daarmee het voornaamste breekpunt gehad? Misschien zit er nog gevoeligheid als het gaat om plaats- en tijd onafhankelijke werken. ‘De VVD zegt dat werkgevers en werknemers er samen uit moeten komen’, zegt Dik van Leeuwerden van ADP. ‘De PvdA legt het initiatief veel meer bij de werknemer – de werkgever moet volgen. Wat dat betreft zitten ze daar meer op één lijn met de nieuwe Flexwet van GroenLinks en CDA.’ Gammele keukentafel En hoe zit het met de arbeidsomstandigheden van de thuiswerker? Het is een relevante vraag want juist die arbo-verplichtingen vormen voor sommige werkgevers reden om maar van thuiswerken af te zien. Ten onrechte, zegt Van Leeuwerden. ‘Zorg er gewoon voor dat mensen thuis hetzelfde meubilair kunnen gebruiken als op het werk. En vertel je thuiswerkers met enige regelmaat dat ze die tafels en stoelen ook daadwerkelijk moeten gebruiken. Dan heb je het helemaal goed gedaan. Ik denk dat VVD en PvdA er net zo naar kijken. Beide partijen willen dat de Arbowet voor thuiswerkers blijft gelden.’

bron: arbo online