Een bezoek van de milieudienst zorgt altijd voor verrassingen en leidt niet zelden tot kosten. Degenen die betrokken zijn bij het beheersen van milieurisico’s voor bedrijven doen er goed aan beslagen ten ijs te komen, wanneer het gaat om vergunning en handhaving.

Een veiligheidskundige in het MKB is vaak bij dit soort zaken betrokken, soms op het gebied van beleid, maar zeker op het gebied van implementatie en handhaving van de voorschriften. Deze masterclass geeft antwoord op vele vragen die op bedrijven en hun deskundigen afkomen. Aan de hand van concrete cases komt actuele wetgeving aan de orde zoals het activiteitenbesluit, IPPC en Wabo.

Na het volgen van deze masterclass:

• kunt u bepalen of uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningplichtig is
• weet u welke direct werkende voorschriften van toepassing zijn
• weet u welke richtlijnen bij vergunningen een rol spelen
• weet u waar achtergrondinformatie te vinden is
• kent u de rechten van de aanvrager
• bent u in staat te overleggen met adviesbureaus en handhavers

Deze masterclass is gewaardeerd met 0,5 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Voor Copla-veiligheidskundigen geldt een korting van € 100,–.

Meer informatie over deze masterclass