Dat concludeert de Arbeidsinspectie uit een analyse van 77 incidenten met gevaarlijke stoffen in de periode van 2008 tot en met 2010. Bij een derde van deze incidenten raakten mensen gewond, in totaal 53. Er vielen drie doden. De Arbeidsinspectie vindt ook dat meer aandacht nodig is voor het beperken van de schade als er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen. Werknemers die dergelijke calamiteiten bedwingen, moeten goede beschermingsmiddelen hebben.

 

Incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot (soms dodelijke) ongelukken, brand, explosie, gifwolken en verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. Daarom gelden strenge regels voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie houdt hierop niet alleen preventief toezicht, maar onderzoekt ook incidenten met gevaarlijke stoffen.

Meer aandacht voor veiligheidsbeheerssysteem
De Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de inventarisatie van de risico’s, de veiligheid rond het onderhouden van installaties en voor noodplannen voor als het toch mis gaat. Dit zijn onderdelen van het verplichte veiligheidsbeheerssysteem van bedrijven.

 

Een deel van de bezochte bedrijven leert te weinig van de eigen aanpak van incidenten; ze maken te weinig gebruik van inzichten die ze zelf opdoen over de zaken die goed gaan en over de zwakke plekken.

 

De Arbeidsinspectie constateert dat veel incidenten plaatsvinden als het bedrijf of afzonderlijke installaties tijdelijk helemaal stilliggen voor groot onderhoud. De Arbeidsinspectie controleert daarom sinds vorig jaar vaker tijdens onderhoudstops. Verder informeert de Arbeidsinspectie de betrokken bedrijven en brancheorganisaties over de resultaten, zodat zij hun preventie kunnen verbeteren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid