De bijeenkomst vond plaats op initiatief van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk dat regelmatig zogenaamde Pay it Forward-bijeenkomsten organiseert. Het netwerk is een samenwerkingsverband van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en Buro Fysieke Arbeid. Binnen de Pay it Forward-bijeenkomsten delen bedrijven kosteloos hun kennis en ervaring met collega’s. Eerder vonden Pay it Forward-bijeenkomsten plaats bij Sligro Food Group, Nissan en Kawasaki Motors Europe. Medeorganisator van deze editie van de reeks bijeenkomsten, was het Nederlands Focal Point (NL-FOP), dat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Nederland vertegenwoordigt. NL-FOP draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van veiligheid en gezondheid op het werk in Nederland en in Europa, door het importeren en exporteren van kennis, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden.

Rondleiding

Voorafgaand aan het inhoudelijke programma vond een rondleiding plaats bij Technische Unie, dat actief is als groothandel in technische installatiematerialen voor bouw, installatie en industrie. Het bedrijf levert meer dan 280.000 artikelen van meer dan zevenhonderd leveranciers. Volgens Marie-José Thijssen, directeur Human Resources en Interne Communicatie bij Technische Unie, speelt duurzame inzetbaarheid op iedere afdeling van het bedrijf een belangrijke rol. Het onderwerp staat op de agenda tijdens performance-gesprekken met medewerkers en zij worden ook nadrukkelijk gevraagd mee te denken over mogelijke verbeteringen. Zo was de input van de medewerkers cruciaal bij het inrichten van het Dynamic Picking System, dat Technische Unie nu enkele jaren in gebruik heeft. Dit is een vergaand geautomatiseerd systeem voor het samenstellen van klantorders. Ook na de ingebruikneming bleef Technische Unie de medewerkers vragen naar hun ervaringen, zodat verdere optimalisaties mogelijk waren. Door concreet werk te maken van de input van medewerkers merken zij in de praktijk dat hun bijdrage tot actie leidt. Dat vergroot de betrokkenheid bij het thema duurzaam werken.

Gedragsverandering

Duurzaam fysiek werken vereist in de meeste gevallen een gedragsverandering. Veel medewerkers houden het liefst vast aan een bepaalde werkwijze. En zolang er geen sprake is van klachten, is de bereidheid om gedrag te veranderen vaak gering. Tijdens de bijeenkomst schetste prof. dr. Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de factoren die een rol spelen bij gedragsverandering in de werkomgeving. Hij noemde drie mogelijke reacties op voorgestelde gedragsverandering: reactance, scepsis en inertia. Bij reactance komt een medewerker in opstand tegen een gevoelde bedreiging van gedragsvrijheid. Terugdringen hiervan is mogelijk door het verzoek kleiner maken, het erkennen van de weerstand en het bieden van keuzes. Bij scepsis biedt een medewerker weerstand tegen de boodschap zelf of twijfelt hij aan het nut. Tegen scepsis is moeilijk inhoudelijk in te gaan. Met humor lukt dat vaak. Een derde reactie is inertia. Medewerkers reageren passief op een verzoek om gedrag te veranderen. Bij deze reactie kan het helpen om oudere medewerkers met veel ervaring in te zetten om gedrag te veranderen.

Uitreiking prijzen Goede Praktijken Competitie

Tijdens de bijeenkomst maakte secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Loes Mulder de winnaars bekend van de Goede Praktijken Competitie. Deze competitie is onderdeel van EU-OSHA’s Europese campagne over duurzame inzetbaarheid, ‘Gezond werk voor alle leeftijden’, die in Nederland wordt uitgevoerd door het Nederlandse Focal Point. Bedrijven en organisaties krijgen hiermee de mogelijkheid om hun aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid te delen met anderen. Hun aanpak kan andere bedrijven weer inspireren om ook tot actie over te gaan. De winnaars van de Goede Praktijken Competitie dingen bovendien mee naar de prestigieuze Europese ‘Good Practice Awards 2017’.

Producent van speciale vetten Loders Croklaan won de prijs in de categorie ‘meer dan 100 werknemers’. Advocatenkantoor Bruggink & Van der Velden was de winnaar in de categorie ‘minder dan 100 werknemers’. Beide bedrijven zijn de Nederlandse inzendingen voor de Europese Good Practice Awards 2017 in Malta. Loders Croklaan won de prijs vanwege zijn experimenten met duo- en triobanen in de fysiek belastende productieomgeving en de aanpak om initiatieven van medewerkers direct in de praktijk te brengen. Bij advocatenkantoor Bruggink & Van der Velden is elke medeweker ondernemer. Elke medewerker heeft inzicht in de financiën en vrije toegang tot alle informatie. Door het ontbreken van managementlagen is snelle besluitvorming mogelijk en is er een breed draagvlak onder de werknemers.

Rondetafels

Na de prijsuitreiking konden deelnemers terecht bij tien verschillende rondetafels waar verschillende bedrijven, waaronder Caterpillar, Mosterdmakerij De Wijndragers, Technische Unie, Remeha en Loders Croklaan, hun ervaringen deelden. Zo ging Technische Unie onder meer in op het TU Prof-programma dat gericht is op veilig en verantwoord werken. Voor het verwerken van orders is bij Technische Unie veel fysieke arbeid nodig. Om de fysieke belasting tijdens het werk te reduceren en zo het (potentiële) ziekteverzuim terug te dringen, ontwikkelde het bedrijf samen met Buro Fysieke Arbeid het TU Prof-programma. Het coachen van medewerkers speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast investeert Technische Unie veel tijd en geld in het zoeken naar manieren en werkwijzen om specifieke belasting steeds verder terug te dringen. Naast trainingen in het op de juiste manier tillen of verplaatsen van goederen, zoekt de afdeling research en development continu naar nieuwe middelen en technologieën om het werk zo weinig mogelijk fysiek belastend te maken. Daarbij doet Technische Unie regelmatig een beroep op een bedrijfsarts, een fysiotherapeut en specialisten van Buro Fysieke Arbeid.

Bij Mosterdmakerij De Wijndragers in Zwolle is prioriteit gemaakt van het thema fysieke belasting. Dit bedrijf schakelde Buro Fysieke Arbeid in voor een inventarisatietraject dat moest leiden tot meer bewustwording onder de veelal jonge werknemers om op een verantwoorde manier fysiek zwaar werk uit te voeren. Deze groep is geneigd om vast te houden aan bepaalde werkwijzen omdat dat nog niet tot klachten leidt. Na de inventarisatie en een verbetertraject leidde Buro Fysieke Arbeid twee medewerkers op tot coach die ervoor zorgen dat de werkvloer blijft werken volgens de nieuwe regels. Daarnaast blijft het onderwerp hoog op de agenda staan. Volgens het bedrijf waren een sterk persoonlijke aanpak en directe input van medewerkers de belangrijkste redenen voor een succesvol traject. Ook het nadrukkelijk laten zien dat een kleine verandering al een positief effect heeft, draagt bij aan acceptatie.

Dagvoorzitter Marijke Roskam sloot af met de conclusie dat duurzame inzetbaarheid veel communicatie en coaching vereist en dat kennisdeling, zoals tijdens deze bijeenkomst, inspireert en stimuleert.

Bron: Duurzameinzetbaarheid.nl