Mensen die bij een kleine organisatie werken zijn gemiddeld veel minder vaak ziek dan mensen die bij een groot bedrijf werken. Dat schrijft dagblad Trouw op basis van cijfers van het CBS. Waar het ziekteverzuim in 2016 bij kleine bedrijven 1,6 procent was, kwam dit percentage bij grote bedrijven neer op 4,7 procent.

Bij grote overheidsorganisaties, in het vervoer en transport, de gezondheidszorg en de industrie komt het ver boven de 5 procent uit. Middelgrote bedrijven met tussen de tien en honderd man personeel, kampen met een gemiddeld verzuim van 3,3 procent. Wie de cijfers van de afgelopen jaren nader bekijkt, ziet dat het verzuimpercentage bij kleine bedrijven ook in 2014 en 2015 vele minder was dan bij grotere bedrijven.

Engagement als sleutel
Die grote verschillen zijn het gevolg van meerdere factoren. Zo zijn werkgevers van kleine bedrijven veel meer betrokken bij hun personeel, wat er weer voor zorgt dat het personeel meer betrokken is bij het bedrijf. Die sterke band leidt er volgens veel arboprofessionals toe dat werknemers zich gezien voelen en niet voor ieder pijntje thuisblijven- iets wat bij werknemers van grote bedrijven vaker voorkomt.

Mitsen en maren
Wat volgens grote bedrijven ook meespeelt, is dat veel kleine ondernemingen het verzuim van hun personeel niet melden- en dat heeft direct gevolgen voor de cijfers die het CBS kan verwerken. Een andere verklaring is dat kleine bedrijven minder snel mensen met gezondheidsproblemen aannemen. Bovendien zouden kleine ondernemers veel vaker gebruik maken van flexibel personeel als ZZP’ers en uitzendkrachten, voor wie zij bij ziekte-uitval niet op hoeven te draaien.

Slechtere positie, betere indekking
Hoe dan ook doet het lage verzuimpercentage van de kleine bedrijven niks af aan hun zwakke positie als het gaat om loon doorbetalen bij ziekte, zegt MKB-voorzitter Michaël van Straalen. Volgens hem is het wrang ondernemers met het laagste verzuim de hoogste kosten hebben van ziek personeel. Ze kunnen zelfs omvallen. Toch maken kleine ondernemers zich relatief minder vaak zorgen om ziekte-uitval dan grote ondernemers. Ze zijn dan ook bijna allemaal verzekerd. Zo’n 85 procent van de bedrijven met tussen de 7 en 15 werknemers heft zich financieel ingedekt tegen verzuim. Bij bedrijven met meer dan honderd werknemers ligt dat op 25 procent.

Bron: Trouw