Vier jaar na de invoering van de Arbocatalogus  presenteert de Commissie Begeleiding Arbocatalogi een eindrapportage. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn enerzijds een te lage dekkingsgraad en anderzijds dat de Arbocatalogus  inmiddels naast de RI&E een eigen plek heeft verworven.

 

Er zijn inmiddels 142 Arbocatalogi met positief resultaat getoetst. Dat betekent dat ongeveer 55% van de werknemers onder een Arbocatologus valt. Dit is te gering om van een verantwoorde dekkingsgraad te spreken. Punt van aandacht blijft ook de inhoud van de Arbocatalogus. Veel risico’s zijn nog niet benoemd, zoals bijvoorbeeld werkdruk.

 

Actualisatie

Daarnaast bestaat het ook het gevaar dat de ontwikkeling van de Arbocatalogus op termijn stagneert. Een Arbocatalogus moet wel regelmatig worden geactualiseerd. Verder beveelt de commissie aan om de Arbocatalogus te verankeren in de wet. Daarnaast is ook een blijvende betrokkenheid van de arbeidsinspectie belangrijk omdat de arbeidsinspectie de Arbocatalogus inzet als handhavingsinstrument. Kortom: er is nog veel werk aan de winkel.