De belangstelling voor de opleiding Middelbare Veiligheidskunde, die Arbo Support sinds vorig jaar in haar opleidingenpallet heeft zitten, overtreft ieders verwachting. Volgens docent Michiel Hanenbergh verklaart niet alleen de op een steenworp afstand van de procesindustrie gelegen opleidingslocatie het succes. “Het is vooral ons unieke concept dat tot de verbeelding spreekt,” weet hij uit ervaring.

De op de beroepspraktijk gerichte theorie wordt, verspreid over circa negen maanden, als dagonderwijs modulair in 18 lesdagen aangeboden. Na afloop van elke module krijgt de cursist een toets mee en dient hij of zij een uitwerking in te leveren. De opleiding, die op 11 mei 2011 weer van start gaat, wordt afgerond met een eindscriptie over een concreet praktijkvoorbeeld bij de werkgever van de cursist. De eisen die daaraan worden gesteld, gaan verder dan die door het SKO worden gesteld. Niet alleen worden de cursisten opgeleid tot middelbaar veiligheidskundige, maar ook tot adviseur.

Win-win situatie
Speciaal voor deze opleiding heeft Arbo Support samenwerking gezocht met Copla Opleiding & Training bv uit Harderwijk, die deze opleiding al sinds 2002 aanbiedt. De win-win situatie die dit oplevert, is dat Arbo Support het opleidingenpallet naar haar relaties kan vergroten en dat Copla haar MVK-opleiding in een nieuwe omgeving kan uitrollen.

“Wij zijn zeker niet het enige instituut dat pretendeert middels een sterk op de praktijk gerichte opleiding de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Maar in tegenstelling tot anderen leiden wij de cursisten op tot veiligheidsadviseur en niet alleen tot veiligheidskundige. Daarin schuilt een wezenlijk verschil. Centraal in onze aanpak staat het leren analyseren van probleemsituaties. Daarvoor dient de cursist zich de nodige onderzoekmethodieken eigen te maken en doelstellingen kunnen formuleren. En ‘last but not least’ volgt daaruit een plan van aanpak of advies,” licht Hanenbergh toe. Die adviesfunctie blijkt het zwaarste aspect gedurende de gehele opleiding te zijn. In dat licht gezien kent deze opleiding dan ook meer contactdagen dan andere opleidingsinstituten hanteren. “Dat geeft ons bovendien de gelegenheid om gedurende de opleiding ook enkele bedrijfsbezoeken af te leggen om daar de theorie in praktijk te kunnen brengen. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de in mei 2010 gestarte cursus bedrijfsbezoeken gebracht aan Air Liquide en Elopak,” geeft Hanenbergh aan.

Communicatie
In de opleiding voor veiligheidskundige (adviseur) is communicatie een belangrijke, zo niet de belangrijkste competentie. Daarom wordt tijdens de opleiding veel nadruk gelegd op het geven van presentaties en kennisoverdracht. Voor de juiste beroepshouding zijn sociale en communicatieve vaardigheden dan ook van groot belang.

USP’s
Meer nadruk op de adviserende rol van de veiligheidskundige is niet het enige ‘unique selling point’ van deze opleiding. Ook de maximale groepsgrootte van 16 cursisten moet in dat kader worden genoemd. “Een bewuste keuze met het oog op de nodige persoonlijke aandacht. Bovendien stopt deze aandacht niet aan het einde van de lesdag. Wij stoppen veel tijd en energie in feedback. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het strikt hanteren van één aanspreekpunt voor het totale vakgebied. Dat wij daarnaast hoog gekwalificeerde docenten met de nodige praktijkervaring inschakelen voor kennisoverdracht lijkt een open deur,” stelt Hanenbergh.

Zelfs na het met succes afronden van de opleiding wordt de band met de cursist niet doorgesneden. Ten alle tijden kunnen zij een beroep op de aanwezige expertise blijven doen. Ook de jaarlijks kosteloos te bezoeken vakgroepdag draagt bij aan het op peil houden van kennis. Hanenbergh: “In feite kiezen wij bewust om met de veiligheidsadviseur een relatie voor het arbeidzame leven aan te gaan.”

Copla mag zich de grootste aanbieder van zowel de Middelbare als de Hogere opleiding Veiligheidskunde in ons land noemen. Hanenbergh: “Die combinatie van opleidingsmogelijkheden is vrij uniek. Met het oog daarop kennen onze opleidingen dan ook een systematische opbouw, waarbij in de praktijk uit te voeren opdrachten de theorie ondersteunen. Daarnaast zijn wij vorig jaar gestart met de uitrol van de zogenaamde ‘masterclasses’. Ook dit initiatief borduurt voort op de relatie die wij met de veiligheidsadviseur zijn aangegaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld inmiddels terugzien op succesvolle masterclasses ‘pbm-beleid’ en ‘milieuvoorschriften’, waarmee de nodige SKO-punten zijn te verdienen.”

Objectiever
Bij de circa 300 Cedeo-erkende opleidingsinstituten in ons land vindt periodiek onderzoek plaats naar de klanttevredenheid en de kwaliteit van het onderricht. Bijna 95% van de opdrachtgevers en cursisten spreekt zich positief uit over de aanpak en begeleiding van Copla, die daarmee met kop en schouders boven andere aanbieders van MVK-opleidingen uitsteekt.

Beheerder brandmeldinstallaties bij Elopak te Terneuzen, Martin van Doorn, startte in mei 2010 in Hoogvliet met de opleiding. Hij laat zich zonder meer positief uit over deze opleiding. “Van de diverse aanbieders sprak dit concept mij het meest aan. De praktijk wijst inmiddels uit dat de beloftes geen loze woorden zijn geweest. De opleiding voldoet ruimschoots aan mijn verwachtingen. Met name de praktijkopdrachten ervaar ik als bijzonder nuttig.”

Medecursist Patrick van der Schee, als procesoperator en gangmaker veiligheid werkzaam bij Air Liquide Rozenburg, laat zich eveneens enthousiast uit. “De docenten dragen op inspirerende wijze hun kennis over. Ik zou de cursus niet alleen als leerzaam maar ook als van grote praktische waarde willen bestempelen. Veel van de aangereikte kennis kon ik direct in de praktijk toepassen.”