De winnende campagne HeftruckHelden richt zich op het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn en gedragsverandering bij werknemers die met heftrucks werken en hun werkgevers. De campagne is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid. Initiatiefnemers van de campagne zijn EVO en Gezond Transport. De uitvoering vond plaats in het kader van het‘Actieplan Arbeidsveiligheid’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit actieplan zijn diverse initiatieven vanuit het bedrijfsleven, gericht op bevordering van veiligheidsbewustzijn, praktisch en financieel gesteund.

Wehkamp.nl was één van de deelnemers aan de Roadshow die onderdeel uitmaakt van de campagne. Een aansprekend onderdeel uit de campagne was de ‘Heftruckheld van de maand’, waarmee medewerkers op een ludieke manier in het zonnetje worden gezet. De veelomvattende, driejarige campagne (2010 – 2012) bevatte ook methoden om de dialoog en samenwerking rondom veiligheid te bevorderen, waaronder trainingen, workshops, games en praktische checklists voor op de werkplek.