Vanuit de beheerstichting certificatie asbest ‘Ascert’ en vanuit overige betrokken belanghebbenden en toezichthouders is inbreng ontvangen voor verbetering van het certificatieschema. De eisen aan de certificaathouders zijn daardoor verduidelijkt en gestroomlijnd.

De certificaathouders zijn de professionele bedrijven die asbest inventariseren en asbest verwijderen. De eisen aan de certificaathouders zijn nu in artikelvorm geformuleerd. Het nieuwe schema beoogt bij te dragen aan een eenduidige uitleg en verbeterd toezicht door de certificerende instellingen. Bij het certificatieschema is ook een uitgebreide toelichting gevoegd die de achtergrond van de artikelen en de veranderingen beschrijft. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat van de certificaathouder en de certificerende instelling wordt verwacht.

Ingang
Het nieuwe certificatieschema gaat in op 1 maart 2017. Omdat de nieuwe grenswaarde voor amfibool asbest in het Arbeidsomstandighedenbesluit al op 1 januari 2017 ingaat, wordt voor de tussenliggende periode een regeling opgesteld waarmee de bestaande schema’s worden aangepast aan de wijzigingen in de grenswaarde en de risicoklassenindeling per 1 januari 2017.