De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen. In de EU-27 deden zich in 2007 5.580 arbeidsongevallen met dodelijke afloop voor en had 2,9% van de arbeidskrachten een ongeval dat resulteerde in meer dan drie dagen arbeidsverzuim. Bovendien hadden gedurende een periode van twaalf maanden ongeveer 23 miljoen mensen een gezondheidsprobleem dat door hun werk was veroorzaakt of erger was geworden. Het is geen eenvoudige taak om een nauwkeurig overzicht te krijgen en te maken van alle kosten die voor de belanghebbenden op nationaal of internationaal niveau ontstaan door arbeidsgerelateerde letsels en ziekten als gevolg van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Toch is het van groot belang dat beleidsmakers weten welke reikwijdte en omvang de gevolgen van ontbrekende of ontoereikende VGW kunnen hebben. Alleen dan kunnen zij namelijk doeltreffende maatregelen op dit beleidsgebied nemen.