Is alles al op orde?
De nieuwe Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten werkgevers voldoen aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Uitgelicht: In 6 stappen naar verbeterde Arbozorg met het Stappenplan Arbozorg
Door preventie en Arbozorg goed te regelen, kunnen werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving én voldoen zij aan de Arbowetgeving. Maar hoe pakken ze dat aan? Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers om de Arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren. Werkgevers kunnen een handige infographic downloaden om direct te zien waar zij met hun organisatie staan.

Gebruik ook de digitale toolkit Nieuwe Arbowet
Op het Arboportaal staat de digitale toolkit Nieuwe Arbowet: een overzichtelijke verzameling van nuttige factsheets, social media stills, aansprekende posters, bondige animaties en Q&A’s. Gebruik de middelen in deze toolkit om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, goed te informeren over de nieuwe Arbowet. De toolkit wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe voorlichtingsmaterialen. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten.

Communiceer met #nieuwearbowet
We juichen het toe dat de voorlichtingsmaterialen uit de digitale toolkit worden gedownload om te delen. Zet het in voor eigen (social) media en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij (indien mogelijk) ook de hashtag #nieuwearbowet.

Contact
Heeft u een vraag over de digitale toolkit, neem dan contact op via arboportaal@minszw.nl