De meest opvallende wijzigingen

  • Nu van toepassing is op het auditen van alle typen managementsystemen, zoals die voor arbomanagement, voedselveiligheid en informatiebeveiliging
  • Meer nadruk op het auditprogramma (betere aansluiting van auditing op de risico’s en prioriteiten van de organisatie en het vergroten van de betrokkenheid van top management)
  • Focus van audits op die activiteiten en onderdelen van de organisatie waar risico’s spelen
  • Nieuw als methode: auditen op afstand (‘remote auditing’)
  • Meer aandacht voor het vertrouwelijkheid – het correct omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie bij de uitvoering van audits (nieuw principe)
  • Voorbeelden van benodigde competenties van auditors (per discipline)

Achtergrondartikel

Meer informatie over de wijzigingen in ISO 19011:2011 leest u in het achtergrondartikel uit KAMNieuwsbrief 2/2011 Vernieuwde norm voor auditen: ISO 19011 (pdf).

Meer informatie over ISO 19011

Ga voor alle informatie over ISO 19011 naar www.nen.nl/iso19011.