In een aantal artikelen waar sprake was van een schriftelijke melding, is dit gewijzigd in ‘op correcte wijze’, vanwege een mogelijke verplichting om op elektronische wijze te melden.
In bijlage 3 zijn een aantal nieuwe overtredingen opgenomen, gebaseerd op fysieke (over)belasting (artikel 5.2 Arbobesluit).

Rondom fysieke belasting in de bouw zijn binnen de verschillende arbocatalogi maatregelen en voorzieningen ontwikkeld en zijn de risico’s voor de verschillende beroepen in kaart gebracht.
Op basis daarvan zijn nu een aantal werkzaamheden aangewezen (bij blokkenstellen, betonvlechten, monteren van dak- en gevelelementen en glaszetten) die fysiek zo belastend zijn, dat bij overtreding van het Arbobesluit direct een boete zal worden gegeven.

De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2012 en 1 september 2012 (fysieke belasting in de bouw).

Bron: Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 mei 2012, nr. G&VW/AA/2012/7141, tot wijziging van Beleidsregel 33.Boeteoplegging van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving