WETGEVING – De lijst met wettelijke grenswaarden (Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt gewijzigd naar aanleiding van de Richtlijn 2009/161/EU en recente adviezen van de Gezondheidsraad.

Voor elf stoffen die vooral gebruikt worden in de chemische productieindustrie en bij enkele industriële processen worden nieuwe grenswaarden gesteld. Voor één van deze stoffen (1,4-dioxaan) adviseert de Gezondheidsraad recent een lagere gezondheidskundige advieswaarde dan de advieswaarde van SCOEL.

Voor vijf stoffen met hoogstens nog een zeer beperkt gebruik wordt eveneens een nieuwe grenswaarde vastgesteld als gevolg van de Europese verplichting om voor deze stoffen een nationale grenswaarde te stellen. In deze categorie zijn twee stoffen (2-methoxyethanol en 2-methoxyethylacetaat) waarvoor de Gezondheidsraad recent een lagere gezondheidskundige waarde heeft geadviseerd dan de advieswaarde van SCOEL.

Ten slotte wordt voor één stof (N-methyl-2-pyrrolidon) die een breed gebruik kent als oplosmiddel een nieuwe grenswaarde vastgesteld op de advieswaarde van SCOEL. Deze stof komt voornamelijk voor als onderdeel van een mengsel, zoals verf en schoonmaakmiddelen.

De inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld op 18 december 2011.

Bron: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2011, nr. G&VW/VW/2011/8793, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (Aanpassing Bijlage XIII) (Stcrt. 10255 van 15 juni 2011).