Een periodiek onderzoek naar de inzetbaarheid van werknemers kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van arbeidsparticipatie tot op hogere leeftijd, en ook aan het terugdringen van het ziekteverzuim.

 

Vanuit die overtuiging hebben het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit Boaborea een compacte handreiking ontwikkeld, die het gebruik van inzetbaarheidsonderzoek toegankelijker moet maken voor geïnteresseerde werkgevers en werknemers.

In de handreiking worden betrokken partijen wegwijs gemaakt in het ruime aanbod van duurzame inzetbaarheidsonderzoeken en de daarmee samenhangende randvoorwaarden, afwegingen en kwaliteitseisen. Om langer doorwerken mogelijk te maken en in te kunnen spelen op de behoeften van werknemers, is het voor werkgevers noodzakelijk inzicht te krijgen in de voorkeuren en mogelijkheden van de eigen werknemers.

 

Doel en randvoorwaarden

Belangrijk is niet alleen het uitvoeren van onderzoek. Van belang is ook dat werkgevers en werknemers vooraf goed nadenken en bespreken wat het doel en de randvoorwaarden zijn én wat de mogelijkheden zijn om uitkomsten van onderzoek op te pakken door de werknemer, maar ook op afdelings- en organisatieniveau.

Een meerderheid van de werknemers (63 procent) is bereid aan een inzetbaarheidsonderzoek mee te werken, blijkt uit een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK, dat werd verricht in opdracht van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Op de vraag of men aan een inzetbaarheidstest mee zou willen doen, zijn de medewerkers die al eerder aan zo’n test hebben deelgenomen, positiever dan de medewerkers die zo’n test nooit hebben gedaan. 82 procent van de medewerkers die al ooit aan een inzetbaarheidstest hebben deelgenomen, wil wel (weer) mee doen aan een dergelijke test als het hun aangeboden wordt.

 

Besparen

Een eerder onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Delta Lloyd toonde aan dat met het vroegtijdig signaleren van klachten het ziekteverzuim in het midden- en kleinbedrijf flink is terug te dringen. Een bedrijf tot vijftig werknemers kan zo per jaar gemiddeld 2.800 euro besparen door het vroegtijdig signaleren van klachten die samenhangen met onder andere een te hoge werkdruk, de (geestelijke) gezondheid van werknemers en een disbalans tussen werk en privé.