Om veilig met chemische stoffen om te gaan, zijn er wettelijke kaders: registratie van chemische stoffen (REACH), indeling, etikettering en verpakking (CLP) en veilig werken (Arbo). De regelgeving voor REACH en CLP is door het RIVM vertaald naar een helder stappenplan op de website www.chemischestoffengoedgeregeld.nl.

Maximaal 8 clicks

Ondernemers kunnen aanvinken welke activiteiten zij uitvoeren met chemische stoffen of producten. Vervolgens komen zij via actiepunten tot een stappenplan. Na maximaal 8 clicks weten zij precies wat zij moeten doen. Als zij het stappenplan uitvoeren, weten ze dat zij aan alle verplichtingen voldoen.

De deadline voor REACH-registratie is 31 mei 2018. Registratie van de chemische stof, waaronder het gebruik, de gevaren en hoe er veilig mee kan worden omgegaan, is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de chemische stof na deze datum nog op de markt mag worden geplaatst. De REACH- en CLP-verordeningen gelden voor elk bedrijf dat in de Europese Gemeenschap chemische stoffen, mengsels en/of voorwerpen produceert, importeert van buiten de Europese Unie, levert of gebruikt. Niet voldoen kan tot onveilige situaties leiden en voor een bedrijf een boete opleveren.

Het RIVM huisvest vanaf 1 januari 2016 zowel de REACH- als de CLP-helpdesk. Op termijn wordt de informatie vanuit de websites van de REACH Helpdesk en de CLP Helpdesk overgebracht naar chemischestoffengoedgeregeld.nl.

Bron: Rivm.nl