De inspecties vonden plaats in 2013. Ook in 2008 zijn  in deze sector inspecties geweest. Bij 41 bedrijven is zowel in 2008 als in 2013 gecontroleerd, waarbij bij 39 bedrijven weer overtredingen zijn geconstateerd. De Inspectie constateert dat het totale aantal overtredingen in 2008 hoger lag dan in 2013. Ook de ernst van de overtredingen was in 2013 minder groot dan in 2008. Weliswaar laten de resultaten een lichte verbetering in de sector zien, maar zowel de Inspectie SZW als Scheepsbouw Nederland erkennen dat er nog een flinke verbeterslag nodig is. Met de sector heeft de Inspectie afgesproken dat de sector actiever de bedrijven gaat informeren en stimuleren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Veel overtredingen hebben te maken met het niet voldoende  veilig werken in ruimtes met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand.  Het gaat dan vooral om het niet of verkeerd uitvoeren van metingen, die noodzakelijk zijn om te bepalen of men de ruimte veilig kan betreden.  Maar ook is er onvoldoende aandacht voor valgevaar, het werken met gevaarlijke stoffen en het veilig werken met machines en arbeidsmiddelen.

Bij één bedrijf is het werk direct stilgelegd en een boete opgemaakt omdat er sprake was van ernstig valgevaar voor de werknemers die op een schip aan het werk waren. Bij 15 andere werven  werden bepaalde werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Ook hier betroffen de overtredingen vooral valgevaar en het werken met machines die onvoldoende waren afgeschermd.

Werven die eerder overtredingen hadden worden momenteel bezocht voor een herinspectie.