De grenswaarde voor lasrook gaat per 1 april 2010 drastisch omlaag. Vanaf 1 april 2010 mag de maximale blootstelling aan lasrook niet meer zijn dan 1 mg/m3. Een forse daling ten opzichte van de grenswaarde die 01-01-2007 werd vastgesteld: namelijk 3,5 mg/m3.
Dat lasrook ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid is al lang bekend. Zo is de rook, die vrijkomt bij het lassen van roestvrij staal, kankerverwekkend. Werkgevers doen dikwijls te weinig om de schadelijke effecten van lasrook te voorkomen, maar ook de lasser zelf is vaak onvoldoende bewust van de ernst van de risico’s van lasrook.
Over de vraag, hoeveel inspanning het de 15.000 bedrijven in ons land, met zo’n 325.000 werknemers, zal kosten om aan deze nieuwe norm te voldoen, verschillen de meningen enorm. Zo staat in metaal magazine te lezen ‘Om deze grenswaarde te bereiken dienen zowel werkgevers als werknemers forse inspanningen te leveren”. De vakbonden verwachten echter niet dat bedrijven diep in de buidel zullen moeten tasten om aan de nieuwe norm te voldoen. Zij stellen: “met het juiste gebruik van de huidige maatregelen, gedegen voorlichting en toezicht is het zeker mogelijk om 1 mg/m³ te halen”.