Dit blijkt uit cijfers in de Arbobalans 2011 van TNO die zijn gebaseerd op de nieuwste Europese survey onder werkenden. In de Arbobalans worden deze cijfers tevens gelegd naast een ander recent en grootschalig onderzoek onder Europese bedrijfsvestigingen. Hieruit blijkt dat werkgevers in Europa (EU-15), en zeker ook Nederlandse werkgevers veel maatregelen treffen om werkgebonden risico’s te voorkómen.

 

Psychosociale arbeidsrisico’s lastig aan te pakken
Zowel binnen Europa als geheel als binnen Nederland treffen werkgevers vaak maatregelen om de negatieve gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s als werkdruk, lichamelijke belasting en gevaar op het werk te voorkomen. In bijna 80% van de Nederlandse en 76% procent van de Europese bedrijven is een formeel vastgelegd arbo-en verzuim beleid. Het aanpakken van psychosociale arbeidsrisico’s vinden werkgevers echter lastig. Dit komt met name door de ervaren gevoeligheid van het probleem (54%) maar ook door een gebrek aan bewustzijn (48%) en de cultuur in het bedrijf (39%). Vooral wettelijke verplichtingen (49%) en verzoeken van werknemersvertegenwoordigers (43%) zien werkgevers als reden om een arbo- en verzuimbeleid rond psychosociale arbeidsomstandigheden te voeren. Nederlandse cijfers (NEA 2010) laten zien dat op het gebied van psychosociale arbeidsomstandigheden nog verbetering mogelijk is: werknemers geven nog relatief vaak aan dat er geen of onvoldoende maatregelen tegen werkdruk/werkstress zijn getroffen (11% zegt maatregelen nodig en zijn er niet; 29% zegt getroffen maatregelen zijn onvoldoende).

 

Arbobalans 2011
In de Arbobalans 2011 passeren verschillende onderwerpen de revue. Naast de kerncijfers rond de kwaliteit van de arbeid, de effecten zoals verzuim en arbo maatregelen is er aandacht voor 4 thema’s: het Europese perspectief, Arbeidsongevallen, Gevaarlijke stoffen en Duurzame inzetbaarheid.

 

Download deze publicatie

Bron: Persbericht TNO