Sinds ze beide deel uitmaken van de DEKRA-familie, werken DEKRA Process Safety en Arbo Support, a DEKRA company intensief samen. Met goede reden: de bedrijven vullen elkaar goed aan en kunnen zo nog beter inspelen op de wensen van hun klanten.

Pieter de Kort is general manager van DEKRA Process Safety in Nederland en Vlaanderen. De Kort: “Onze klanten zijn doorgaans bedrijven in de chemische, farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie. Wij geven advies op het gebied van procesveiligheid. Als er incidenteel iets fout gaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Incidenten worden niet geaccepteerd en de kranten staan er direct vol van. DEKRA Process Safety helpt bij het managen van de risico’s. We bieden een totaalpakket. Van het vaststellen van stofeigenschappen en de bijbehorende risico’s tot assistentie bij het ontwerpen, bouwen en in werking hebben van een fabriek en alles wat daartussen zit.”

Vier pijlers
DEKRA Process Safety heeft vier hoofdactiviteiten. De Kort: “In ons laboratorium, voorheen bekend als Chilworth Global, kunnen we chemicaliën testen op brand- en explosiegevaar en chemische reactiviteit. Daaruit volgt een advies over de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dat advieswerk is uitgebreid naar het geven van trainingen; niet te veel PowerPoint-slides, maar actieve workshops.  Bijvoorbeeld bij de RDM Training Plant in Rotterdam, waar een oude rubberfabriek van Shell opnieuw is ingericht voor trainingen. Als laatste is Organizational Process Safety (OPS) aan onze services toegevoegd, waarbij we bedrijven helpen om managementsystemen op te zetten die voldoen aan de voor hen geldende richtlijnen.”

Kennisuitwisseling, capaciteit en service
Wat houdt de samenwerking met Arbo Support in? De Kort: “Binnen Arbo Support hebben een aantal mensen de ambitie om meer kennis en kunde op te doen op het gebied van process safety. Daar helpen wij ze bij.” Een van hen is Koen Koopman, junior veiligheidskundige bij Arbo Support. Hij bracht samen met zijn Arbo Support-mentor en senior veiligheidskundig adviseur Arjen Ruinen een bezoek aan het DEKRA-laboratorium in Southampton.  Koopman: “Er was binnen Arbo Support al de nodige kennis op het gebied van procesveiligheid, maar na de overname valt er voor mij nog veel meer te leren en te verdiepen.” Ruinen noemt vooral de uitbreiding van services als pluspunt: “Als er geen informatie beschikbaar is over het explosieve karakter van een stof, kunnen we nu aanbieden om dat uit te laten zoeken.” De Kort: “De samenwerking verloopt heel soepel. Naast kennisuitwisseling en uitbreiding van de services betekent het voor ons meer capaciteit. Ik ben samen met mijn collega Philip van Gils verantwoordelijk voor het Nederlands taalgebied. DEKRA Process Safety bestaat wereldwijd uit ongeveer 250 mensen, maar mensen invliegen is kostbaar voor de klant. Indien mogelijk besteed ik het graag uit aan mensen bij Arbo Support met dezelfde expertise.”