Het gaat om honderdduizenden mensen van wie het risico verhoogd is. In de bouw, de luchtvaart, het streekvervoer, op de ambulance en op de vuilniswagen ontstaan situaties waarin nieuwe werknemers onvoldoende wegwijs worden gemaakt, met ongevallen als gevolg.
 
Uitzendkrachten
Vooral uitzendkrachten maken meer ongelukken tijdens werktijd. Uitzendbureaus sturen volgens FNV nog te vaak mensen die onvoldoende kennis hebben van het vak dat ze uitoefenen. De werknemers zijn dan bijvoorbeeld niet op de hoogte van de veiligheidsnormen die gelden voor het werken onder een bouwkraan of kennen de route die ze moeten rijden niet.
 
Prijsconcurrentie
Op Schiphol worden er steeds meer flex- en oproepkrachten ingehuurd. Het personeel is dan constant bezig met het inwerken van een oneindige stroom aan uitzendkrachten. De bagage-afhandeling, beveiliging en het luchtvaartpersoneel lijdt daaronder. Prijsvechters belonen werknemers minimaal en zakken daarmee onder de Nederlandse norm.
 
Werk voor de politiek
Om de onzekere werksituaties terug te dringen doet het FNV een oproep aan de politiek en proberen ze de maatregelen te stellen, zoals het stellen van grenzen op onzekere contracten. Volgens hen gaat flexwerk ook over de kwaliteit van het werk en over veiligheid. FNV: “Zeker werk is veilig werk.”
 
Bron: FNV