Opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw moeten bij het uitschrijven van een opdracht rekening houden met arbeidsrisico’s. Werknemers kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met giftige stoffen, langsrazend verkeer of zware fysieke belasting. Door hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden, moeten arbeidsomstandigheden in de sector veiliger worden.

Arbobesluit vaak overtreden

Uit controles in 2014 blijkt dat opdrachtgevers de regels hierover uit het Arbobesluit vaak overtreden. In 35 van de 58 onderzochte gevallen greep de Inspectie daarom in. Opdrachtgevers, waaronder gemeentes, provincies en waterschappen, gaven onder andere te weinig informatie over de werklocatie in hun aanbestedingen. Aanneembedrijven konden zich hierdoor minder goed voorbereiden op veiligheidsrisico’s op de locatie. Daarnaast ontbrak in veel gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan: een verplicht document met afspraken over veilig werken. Als een opdrachtgever dit plan had opgesteld, bestond het vaak uit gekopieerde standaardteksten.

Ten opzichte van het jaar ervoor is wel verbetering opgetreden. In 2014 greep de Inspectie in 66 % van de gevallen in, in 2013 gebeurde dit nog bij ruim 85 % van de inspecties. Toch moeten opdrachtgevers zich volgens de Inspectie beter bewust worden van hun rol in het zorgen voor veilige werkomstandigheden in de grond-, weg- en waterbouw. Mogelijk kunnen organisaties van opdrachtgevers hieraan bijdragen.
De komende tijd blijft de Inspectie SZW zich inzetten om bij opdrachtgevers indringend concrete aandacht en zorg te eisen voor hun verantwoordelijkheid bij de voorbereidingen voor GWW-projecten. Daarnaast controleert de Inspectie opnieuw aanbestedingsdocumenten van opdrachtgevers van GWW-projecten, onder andere door herinspectie bij eerdere overtreders en zal ze waar nodig handhavend optreden.

Meer informatie

Meer informatie