HANDHAVING – De ondernemingsraad (or) van de Arbeidsinspectie slaat alarm over een gebrek aan mankracht om voldoende controles uit te voeren op veilig werken en tegen illegale arbeid. De or dreigt met een klacht hierover tegen minister Henk Kamp (Sociale Zaken) bij de internationale arbeidsorganisatie ILO.

 
Voorzitter Carin Benders van de or zegt dit zaterdag in het tv-programma Zembla. De Arbeidsinspectie zou niet meer voldoen aan de norm dat er minimaal één inspecteur op tienduizend werknemers moet zijn. Een woordvoerster van de Abvakabo FNV bevestigde donderdag dat de or de kwestie bij de vakbond heeft aangekaart.

Een ondernemingsraad kan niet zelf een klacht indienen bij de ILO, waarin overheden, werkgevers en vakbonden zitten. Abvakabo besluit later deze maand of de klacht wordt ingediend bij de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (VN).

In de Tweede Kamer zijn ook al een tijd zorgen over de capaciteit van de Arbeidsinspectie. PvdA-Kamerlid Roos Vermeij en haar SP-collega Paul Ulenbelt trokken in april nog aan de bel, omdat Kamp overweegt te bezuinigingen op controles bij bedrijven met gevaarlijke stoffen. Eerder haalde een motie van PvdA’er Hans Spekman voor meer mankracht een Kamermeerderheid, maar die werd doorkruist door bezuinigingen op het overheidsapparaat. Vermeij wees erop dat uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag 2010 van de Arbeidsinspectie blijkt dat het aantal geconstateerde misstanden met arbeidsomstandigheden en illegale arbeid toeneemt. ‘Dat lijkt mij reden niet verder te bezuinigen’, stelde zij.

In het jaarverslag staat dat eind vorig jaar bij de dienst 431 inspecteurs werkten, gerekend in voltijdsbanen, tegen 458 eind 2009. Dat komt met ongeveer 7,4 miljoen werknemers in Nederland neer op één inspecteur per circa 17.000 of 16.000 mensen in dienstverband.

Volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie houdt Nederland zich wel aan internationale verdragen en zijn er geen harde normen over een minimaal aantal inspecteurs. ‘Het gaat erom hoe je middelen inzet’, zei ze. ‘Ook gaat het erom hoe werkgevers en vakbonden samenwerken.’ Volgens de zegsvrouw kost het veel capaciteit om elk bedrijf jaarlijks te controleren. Daarom wordt gericht gecontroleerd op die plekken waar risico’s en misstanden worden verwacht. In 2010 zijn circa 30.000 inspecties uitgevoerd.